Interactive Media Design

                       Interaktywna Kuźnia

Sklepy Internetowe

W obecnych czasach kluczowym narzędziem e-biznesu stał się sklep internetowy. Handel elektroniczny w sieci stwarza wiele nowych nowe możliwości. 24 godzinna sprzedaż towarów klientom z całego świata, bez konieczności bezpośredniej obsługi otworzyła nowy kanał w handlu zarówno artykułami jak i usługami.