Interactive Media Design

                       Interaktywna Kuźnia

Size Does Matter

Krótka animacja - Modelowanie, Textury, Rigowanie, Animacja

Walking Cycle

Przykład animacji chodu

Skok

Przykład nadania cech ludzkich przedmiotowi na przykładzie skoku